تبلیغات
فارض نت اخی جهان
ADSstyle=

 

 پس از باز شدن فهرست کافیست از کلید ترکیبی CTrl+F استفاده کنید. با این کار یک کادر با نام Find برای شما باز می شود ،  و پس از تایپ ، کلمه  مورد نظر شما در صفحه بصورت رنگی در می آید.

e20mailse20mails

        

   

سرود ( مولا امام منتظر )

بشنوید

دانلود کنید

فلش زیبای ( مهدی بیا )

 

دانلود کنید

یا علی موسی الرضا   (ع)

بشنوید

دانلود کنید

مهر  علی(ع) و زهرا (س)

بشنوید

دانلود کنید

محبوب ترین  (‌ بیا مهدی )

بشنوید

دانلود کنید

 Click for Tehran, Iran Forecast

 

ساعت و دمای  تهران

  حی علی خیرالعمل

 بسم الله

 آرم اخی جهان
: قدیر پیری اخی جهانی
: یکشنبه 17 شهریور 1392


***  دانلود فایل  *** 

منبع: فارض نت

لینك دانلود
: قدیر پیری اخی جهانی
: پنجشنبه 2 تیر 1390


***  دانلود فایل  *** 

منبع: فارض نت

لینك دانلود
:: كلید واژه ها: 150 حدیث ,
: قدیر پیری اخی جهانی
: پنجشنبه 2 تیر 1390


***   دانلود فایل  *** 

منبع: فارض نت

لینك دانلود
: قدیر پیری اخی جهانی
: چهارشنبه 1 تیر 1390


***   دانلود فایل  *** 

منبع: فارض نت

لینك دانلود
:: كلید واژه ها: جملات کوتاه ولی عمیق ,
: قدیر پیری اخی جهانی
: سه شنبه 31 خرداد 1390


***   دانلود قایل   *** 

 منبع:فارض نت

لینك دانلود
: قدیر پیری اخی جهانی
: سه شنبه 31 خرداد 1390


***   دانلود فایل  *** 

منبع:فارض نت

لینك دانلود
:: كلید واژه ها: سخنان آموزنده ,
: قدیر پیری اخی جهانی
: سه شنبه 31 خرداد 1390

* «آدم تبه کار می رود ولی شرش بعد از او می ماند.»

* «آن کس که جرأت انجام کارهای شایسته دارد، انسان است.»

* «آن کس که مال مرا بدزدد، چیز بی ارزشی را ربوده است، اما آنکس که نام نیک مرا برباید، جزئی از وجود مرا می برد که او را غنی نمی کند اما در واقع مرا حقیر می سازد.»

* «آیا می دانید که انسان چیست؟ آیا نسب و زیبائی و خوش اندامی و سخنگوئی و مردانگی و دانشوری و بزرگ منشی و فضیلت و جوانی و کرم و چیزهای دیگر از این قبیل، نمک و چاشنی یک انسان نیستند.»

* «از دست دادن امیدی پوچ و آرزوئی محال، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.»

* «اگر در این جهان از دست و زبان مردم در آسایش باشیم، برگ درختان، غرش آبشار و زمزمه جویبار هریک به زبانی دیگر با ما سخن خواهند گفت.»

* « اگر دوازده پسر داشتم و همه را به طور یکسان دوست می داشتم و یازده پسرم را در راه میهن قربانی می کردم، بهتر از این بود که یکی یکی در بستر خواب بمیرند.»

* «امان از وقتی که مردم، دزد عقل را به گلوی خود بریزند، منظور از دزد عقل، مشروبات الکلی است، واقعأ که هیچ عاقلی این کار را نمی کند.»

* «اندیشه ها، رؤیاها، آه ها، آرزوها و اشک ها از ملازمان جدائی ناپذیر عشق می باشند.»

* «ای فتنه و فساد، تو چه زود در اندیشه مردان نومید رخنه میکنی.»

* «بدی های ما در دنیا به یادگار می ماند و خوبی هایمان همراه با ما به گور می رود.»

* «برای دشمنانت کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را نیز بسوزاند.»

* «به دست آور آنچه را که نمی توانی فراموشش کنی و فراموش کن آنچه را که نمی توانی بدست آوری.»

* «تردیدهای ما خائنینی هستند که با نصایح خود، ما را از حمله به دشمن باز می دارند، درحالی که تصمیمی راسخ و حمله ای به موقع می تواند فتح و پیروزی را نصیب ما سازد.»

* «تملق خوراک ابلهان است.»

* «جوانی و پیری با یک دیگر قابل مقایسه نیستند. جوانی مایه نشاط و سعادت است و پیری موجب فلاکت و حسرت. جوانی نیمروز زندگانی است و پیری شبانگاه ظلمانی. جوانی دوره خودنمائی و شجاعت است و پیری روزگار ترس و مذلت، جوان چون آهوی وحشی با نشاط و غرور در وادی زنگی می دود و پیر چون مردی لنگ آهسته و با هزار زحمت ، قدم بر می دارد.»

* «جوانی جرعه ای است فرح انگیز ولی حیف که به پیری آمیخته است.»

* «چراغ کوچکی در شب ، تاریکی را می شکافد و به اطراف نور می دهد، کار خوب اگرچه کوچک و ناچیز باشد در نظر من کوچک و ناچیز نیست.»

* «در آسمان و زمین بیش از آن چیزی که در رؤیاها و فلسفه بافی های خود می بینید، وجود دارد.»

* «در سرتاسر اعمال بشر، جزر و مدی موجود است که اگر آدمی در مجرای آن واقع شود، به ساحل سعادت می رسد وگرنه سراسر عمر وی در گودال های بدبختی و فلاکت سپری خواهد شد.»

* «در سینه خود شراره ای آسمانی دارم که نامش وجدان است.»

* «دشمنان بسیاری دارید که نمی دانند چرا دشمن شما هستند ولی همچون سگ های ولگرد هنگامی که رفقایشان بانگ بردارند، آنها نیز پارس می کنند.»

* «دنیا مانند یک تماشاخانه است، هرکس رل خود را بازی می کند و سپس مخفی می شود.»

* «دوستی نعمت گرانبهائی است، خوشبختی را دوبرابر می کند و از بدبختی می کاهد.»

* «دنیا، سراسر صحنه بازی است و همه بازی گران آن به نوبت می آیند و می روند . نقش خود را به دیگری می سپارند.»

* «دیدن و حس کردن، وجودداشتن است، زندگی در اندیشه است.»

* «دیوانه خودش را عاقل می پندارد و عاقل هم می داند که دیوانه ای بیش نیست.»

* «زنبور هرچقدر باشد، گل از آن بیشتر است؛ دل های ماتم زده هر اندازه باشند، قلب های شاد زیادترند.»

* «زندگی از تار و پود خوب و بد بافته شده است، فضیلت ما وقتی می تواند بر خود ببالد که از خطاهای ما شلاق نخورد و جنایت های ما وقتی نومید می شود که مورد ستایش فضیلت های ما قرار نگیرد.»

 

* «سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند زند.»

* «شادمانی در خانه ای است که مهر و محبت در آن مسکن دارد.»

* «شخص عاقل و هشیار به هرجا قدم بگذارد، سعادت و فراغت بال همراه اوست زیرا در جهان بجز خوبی و زیبائی چیزی نمی بیند.»

* «عقل و هوش خود را با خوشی و نشاط دمساز کن تا هزاران آسیب از میان برود و عمرت دراز شود.»

* «علامت و نشان حقیقی اصالت و علو شأن، نوازش و ترحم آمیخته با شادمانی و گشاده روئی است.»

* «کاری که وظیفه و صمیمیت در آن دخالت دارد، خلل پذیر نیست.»

* «کسانی که دنیا را از دست می دهند آن را با فکر و وسواس می خرند.»

* «کشنده تر از نیش مار، بچه حق ناشناس است.»

* «کینه پنهان نمی ماند.»

* «گریه ما وقت تولد از آن رو است که به صحنه بزرگ جنون و حماقت وارد شده ایم.»

* «مردی که دردرون خویش موسیقی ندارد و نداهای خوش و دلنشین او را تحت تأثیر قرار نمی دهد، برای خیانت، توطئه و غارتگری مناسب می باشد و هیچ کس نباید به او اعتماد کند.»

* «مسکنت در کوی هنرمندان و رنجبران راه ندارد و شادمانی در خانواده ای است که مهربانی در آن جا حکومت می کند.»

* «مصائب خود را مانند لباستان با کمال بی اعتنائی تحمل کنید.»

* «من از خوشبختی های این جهان بهره مند گردیده ام زیرا در زندگی عاشق شده ام.»

* «من همیشه میل دارم از اشخاص نجیب پیروی کرده و از آنان چیز بیاموزم.»

* «موفقیت هائی که نصیب بشر شده عمومأ در سایه تحمل و بردباری بوده است.»

* «می دانیم که چیستیم اما نمی دانیم که چه می شویم.»

* «وجود ما به منزلهٔ باغی است که ارادهٔ ما باغبان آن است.»

* «وقتی ناراحتی بزرگی پیش آید، رنج و غم های دیرین از یاد می رود.»

* «هر اندازه گناهی بزرگ کهنه شود و به حال اختفا باقی بماند سرانجام هنگام مرگ یا بروز خطر، چون فرصت کشف آن فرا رسد، به صورت موحشی زهر خود را برجان آدمی می ریزد.»

* «هر چه را که دوست داری بدست آور وگرنه مجبور می شوی هر چه را که بدست می آوردی دوست داشته باشی.»

* «هرکس فقیر و قانع باشد ثروتمند است.»

* «همیشه حرف حق را بدون بیم بیان کن و شیطان را خجل ساز.»

* «همیشه کار کنید و بکوشید تا جامه افتخار و عظمت را بپوشید، همیشه در نظر داشته باشید که افتخارات تازه ای به دست آورید زیرا افتخارات گذشته همچون شمشیری است که زنگ زده و از رونق افتاده باشد.»

* «هیچ چیز ، بد یا خوب نیست، فقط نیروی اندیشه بدی و خوبی و سعادت و شقاوت را می آفریند.»

* «یقینأ رفتار حکیمانه یا وضع جاهلانه همچون بیماری از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند، پس لازم است که انسان ها مواظب انتخاب معاشران خود باشند.»

 
:: كلید واژه ها: سخنان حکیمانه ویلیام شکسپیر ,
: قدیر پیری اخی جهانی
: سه شنبه 31 خرداد 1390

 

بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن دارای 114 سوره است.

قرآن دارای 6236 آیه است.

قرآن 114 بسم الله الرحمن الرحیم دارد.

قرآن دارای 120 حزب میباشد.

قرآن 30 جزء دارد.

قرآن 115 بسم الله دارد.

 70بار نام قرآن در قرآن بکار رفته است.

بزرگترین سوره قرآن بقره است.

بهترین نوشیدنی که در قرآن به آن اشاره شده است شیر میباشد.

کوچکترین سوره قرآن کوثر میباشد.

بهترین آیه ی قرآن آیه الکرسی است.

آیه 282 سوره بقره بزرگترین آیه قرآن است.

عظیم ترین آیات بسم الله الرحمن الرحیم میباشد.

بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده عسل میباشد.

منفورترین کار حلال نزد خداوند طلاق است.

کوچکترین آیه قرآن مُد هامَتان در سوره الرحمن است.

بهترین شب در قرآن شب قدر است.

بهترین ماه در قرآن ماه رمضان است.

بهترین سوره قرآن یس است.

سوره حمد به مادر قرآن معروف است.

سوره فجر به سوره امام حسین ( ع) معروف است.

سوره های اسراء حدید حشر صف جمعه تغابن و اعلی به مسبّحات مشهورند.

86 سوره مکی و 28 سوره مدنی است.

سوره یس به قلب قرآن معروف است.

سوره های سجده فصّلت نجم و علق سجده واجب دارند.

سوره حمد به زبان بندگان نازل شده است.

قرآن کریم در سوره حمد خلاصه شده است.

سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم ندارد.

سوره الرحمن به عروس قرآن معروف است.

سوره نمل دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد.

تعداد 29سوره قرآن با حروف مقطعه آغاز میشوند.

سوره حمد دو مرتبه بر پیامبر اکرم ( ص) نازل شده یکبار در مدینه و یکبار در مکه

در سوره های فلق و ناس به معوذتین معروفند.

سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است.

سوره اسراء به بنی اسرائیل معروف است.

37 سوره قرآن در جزء 30 قرار دارند.

سورهایی که توصیه شده در نماز جمعه خوانده شود عبارتند از منافقون و جمعه

سوره ای که در شأن اهل البیت ( ع) نازل شده سوره دهر است.

سوره حجرات سوره اخلاق و ادب است.

داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در سوره طه بیان شده است.

آیه الکرسی در سوره بقره قرار دارد.

آیه معروف و ان یکاد الذین کفروا... در سوره قلم قرار دارد.

دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ...در سوره بقره ایه 201 میباشد.

در آیه 7 سوره احزاب نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم بیان شده است.

آیه معروف امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء در سوره نمل آیه 62 میباشد.

آیه ای که سربریده امام حسین ( ع) در شام تلاوت فرمودند آیه 9 سوره کهف میباشد.

آیه حجاب در سوره نور آیه 31 قرار دارد

آیه مشهور ولایت در آیه 55 سوره مائده قرار دارد

آیه ای که پنج وقت نماز های یومیه در آن آمده است در سوره اسراء آیه 78 میباشد

در آیه 6 سوره مائده مراحل وضوبیان شده است

آیه صلوات بر پیامبر (ص) در سوره احزاب آیه 56 میباشد

به آیه انالله واناالیه راجعون استرجاع می گویند

ایه 282سوره بقره به آیه وام دادن نیز معروف است

داستان معراج حضرت محمد ( ص) سوره اسراء بیان شده است

پیامبری که قومش به بهانه گیری معروفند قوم حضرت موسی ( ع) میباشند

حضرت عیسی ( ع) هم اکنون زنده است

حضرت یحیی( ع) به خاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید

پیامبرانی که بعنوان اسوه حسنه از آنان برده شده عبارتند از ابراهیم ( ع) و محمد( ص)

نام گرامی پیامبر 5 بار در قران آمده است 4 بار با نام محمد (ص) و یکباربا نام احمد در سوره صف آیه 6

پیامبری که به سخن خدا ملقب شده حضرت موسی( ع) کلیم الله میباشد

پیامبری که مورد تمسخر قومش قرار گرفت حضرت نوح( ع) بود

حضرت نوح به شیخ الانبیا معروف است

حضرت هود بر قوم عاد مبعوث شد

لقب حضرت محمد( ص) حبیب الله است

پیامبر اکرم( ص) هنگام تلاوت ایه 61 سوره یونس می گریست

پیامبرانی که با همدیگر در یک زمان می زیستند عبارتند از ابراهیم ولوط یوسف ویعقوب موسی وخضر

حضرت ایوب ( ع) نمونه صبر و برد بباری بود

کتاب حضرت داود ( ع) زبور بود

حضرت ابراهیم ( ع) جد اول حضرت محمد(ص) بوده اند

حضرت ذکریا کفالت حضرت مریم را به عهده داشت

آیه 86 سوره هود اولین آیه ای است که حضرت مهدی (ع) هنکام ظهورشان بر زبان مبارکش جاری می سازد

آیه 35بقره اولین آیه است که از بهشت یاد میکند

آیه 3 سوره مائده که درباره خلافت و جانشینی علی(ع) است آخرین آیه ای است که نازل شده

سوره ای که در شأن حضرت زهرا س نازل شده کوثر میباشد

دختر حضرت شعیب /ع/ به عفت وحیا مشهور است

دوزن نمونه که در قرآن به آنها اشاره نموده است عبارتند از آسیه زن فرعون مریم مادر عیسی /ع/

زن ابولهب هیزم کش جهنم است

دوزن که در قرآن به زشتی از انها نام برده شده عبارتند از جالوت هامان سامری نمرود فرعون قارون وابولهب

حیوانی که نمرود را به هلاکت رساند پشه بود

پرندگانی که لشگریان ابرهه را به هلاکت رساندند ابابیل نام داشتند

اصحاب کهف 309 سال در غار خواب بودند

حیوانی که همراه اصحاب کهف به غار پناه برد سگ بود

لقب حضرت یعقوب/ع/ اسرائیل است

قرآن طی مدت23سال بر پیامبر اکرم/ص/نازل شده است

اولین گرداورنده قرآن حضرت علی/ع/بود

نخستین مفسر قرآن حضرت علی /ع/ بود

نگاه کردن به قرآن عبادت است

 

 
: قدیر پیری اخی جهانی
: چهارشنبه 11 خرداد 1390

یک سوال ریاضی از امام علی (ع)

شخصی از امام علی (ع) پرسید: «عددی را به دست من بده که قابل قسمت بر ۲و ۳و ۴و ۵و ۶و ۷و ۸و ۹و ۱۰ باشد بی آنکه باقی بیاورد.»

امام علی علیه السلام بی درنگ به او فرمود: « اِضْرِبْ اَیّامِ اُسْبوعَکَ فی اَیّامِ سِنَتِکَ »

یعنی: «روزهای هفته را بر روزهای یک سال خودت ضرب کن»

 

سوال کننده هفت را در ۳۶۰ ضرب کرد. حاصل آن یعنی ۲۵۲۰ بر تمام آن اعداد قابل قسمت بود بی آنکه باقی مانده بیاورد.

 

 
:: كلید واژه ها: فارض نت , ریاضی , سوال ریاضی ,
: قدیر پیری اخی جهانی
: سه شنبه 10 خرداد 1390